پیامبر گرامی اسلام (ص) : هیچ گاه مال انسان با صدقه دادن کم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.

اهدای چند عدد ویلچر برای معلولین عزیز تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام با حمایت مالی خیرین نیکوکار مقیم هالند

بسمه تعالی
یا قادر
معلولیت دشواری های زیادی دارد ولی محدودیت نیست؛ و چه بسا افرادی که در ظاهر معلول هستند، بیشتر از سایر افرادی که در جامعه زندگی می کنند در کارهای فردی و اجتماعی محوله موفق و مفید تر باشند.
در کشور عزیز ما افغانستان امکانات رفاهی برای معلولین عزیز نیاز مند، کم است و در بسیاری از شرایط زندگی، کمبود امکانات است که معلولین گرامی را رنج می دهد .بسیاری از اماکن خرید در کشور ما افغانستان، دارای پله برای تردد عمومی افراد تهیه شده اما برای عبور معلولین که از صندلی چرخدار استفاده می کنند فضایی ایجاد نشده است.
در طرحی زیبا و خدا پسندانه، با حمایت مالی عده ای از مردم نیکوکار هالند، و همکاری موسسه خیریه امام جواد علیه السلام، در افغانستان
به تاریخ 29/03/1402 برای معلولین عزیز تحت پوشش موسسه خیریه امام جواد علیه السلام در افغانستان (هرات) چند عدد ویلچر اهداء گردید.
امیدواریم که شما نیکوکاران گرامی نیز با حمایت از این عزیزان، اجر اخروی را برای خود پیش فرستید.
یادمان باشد که این عزیزان در حقیقت به ترحم نیاز ندارند؛ بلکه به حمایت و تأمین وسایلی که زندگی را برایشان آسانتر نماید نیازمند ترند.